Freefarm
      Hem
Kontakta oss
Arbeta med Opti-gnägg, en fördjupning

Den är instruktionen använder det gamla programmet, men det nya har motsvarande funktioner.

Många gånger är det bara att fylla i sina värden, klicka på knappen optimera och så får man fram en foderstat som man tycker passar. Men i den här texten ska vi titta på hur det kan vara ibland när inte alla bitar faller på plats på en gång.

Vi börjar med hästen, det är en halvblodshäst som väger 600 kg. Det är en typisk fritidshäst, vi rider ut några gånger i veckan och tränar för det mesta också en gång i veckan för en instruktör, blandat hoppning och dressyr. C:a 30% träningstillägg passar bra. Så här ser behovsfönstret ut:

Sedan tittar vi på vilka foder som vi kan använda. Vi har tillgång till hö, halm, havre, miner blå och om det behövs kan vi eventuellt köpa soja. Övriga foder som finns med i listan vill vi framförallt av praktiska skäl inte använda. Vi har analyserat höet, höets värden är:

Energi (MJ/kg foder) 7,7
Smältbart råprotein (g smb rp/ kg foder) 29
Kalcium (g Ca/kg foder) 4,6
Fosfor (g P/kg foder) 1,5

Då fyller vi fodertabellen, och sätter också begränsningarna till max 0 kg på de foder som vi inte vill använda. Priserna är OK, utom för halm som vi kan köpa för 1 kr per kg. Eftersom vi vill sätta egna begränsningar nu kryssar vi först bort rutan uppdatera begränsningar automatiskt i behovsfönstret, men vi gör det först nu eftersom vi från början ville att programmet skulle räkna ut näringsbegränsningarna åt oss. Det blir så här i behovsfönstret:

Med max 0 begränsningarna på de foder vi inte vill använda i fodertabellen blir fodertabellsfönstret så här:

Nu är inställningarna klara vi klickar på knappen optimera. Det här blir resultatet:

Vi fick ingen lösning. Det beror på att de foder som vi har tillgång till inte går att kombinera på ett sådant sätt att kraven som vi ställt upp tillgodoses. Programmet föreslår här också att vi kanske kan sänka kravet på struktur för att få ut en foderstat. Det här är ett bedrägligt förslag, men vi testar ändå. Vi provar att sänka kravet på struktur från 7.8 som programmet föreslagit till 6, dvs. minsta rekommenderade giva av struktur (grovfoder), alltså 1 kg ts grovfoder per 100 kg levande vikt. Eftersom hästen väger 600 är alltså 6 OK enligt norm.

Vi klickar på optimera och ser vad som händer:

Nu fick vi ut en foderstat! Men vi är inte nöjda. Det står visserligen i normen att det är OK med 1 kg ts grovfoder per 100 kg levandevikt, men det är en minimirekommendation och det finns belagt att det är bra att ge mer grovfoder än så, det står till och med i normen. Vi vet att grovfodret är viktigt både för hästens mages normala funktion och för att hästen ska få utlopp för sitt behov av att beta långa tider per dygn. Mer grovfoder, dvs. i det här fallet hö och halm vore att önska.

Varför ville inte programmet hitta en lösning åt oss när vi hade begränsningen på struktur satt till 7.8 som ju är lite mer bussigt mot hästen än ynka 6 som det blev i den här lösningen.

Jag tror det kan ha med mineralerna och proteinet i höet att göra. Proteinhalten i höet var ganska låg, samtidigt var kalciumhalten ganska hög och fosfor lågt. Vad händer om vi testar att gå tillbaka till 7.8 på struktur, en ur djurskyddssynpunkt bättre begränsning, och istället höjer taket på kalcium och fosfor samtidigt som vi höjer taket på Ca/P-kvoten? Jag vet att om behovet av fosfor ät täckt kan man acceptera en Ca/P-kvot på upp till 3. Jag vet också att det är OK att ge till och med ganska mycket mer av både Ca och P utan att det påverkar hästen negativt. Vi testar med dom här begränsningarna istället:

Vi klickar på optimeringsknappen och får då den här foderstaten istället:

Nu gäller det att göra en bedömning av foderstaten. Vi har gått in och ändrat på grundinställningarna och nu måste vi vara försiktiga, kan den här foderstaten fungera i praktiken? Vi börjar med att titta på struktur, nu är strukturvärdet 7.8, precis som vi ville. Hästen får 8 kg hö och 1.2 kg halm. Bra! Således blir också givorna av soja och havre lägre och det är bra. Proteinet ligger på 496 gram precis på begränsningen nedåt. Det är OK. Hur blev det med mineralerna? Fosforbehovet är precis täck, minimikravet var 21.9 gram och det blev det precis. Kalcium ligger på c:a 54 gram. Det är c:a 50% över behovet, vilket får bedömmas som OK. Ca/P-kvoten ligger på c:a 2.5, det är visserligen över den rekommenderade övre gränsen på 1.8, men man vet också att man kan acceptera en något högre kvot om fosforbehovet är täckt. Den här foderstaten skulle vi alltså kunna ge. Men går det att få det bättre?

Titta på innehållet av fosfor som ligger på undre gränsen, samtidigt som programmet har lagt in 70 gram (0.07 kg = 70 gram) av miner blå. Miner blå har en Ca/P-kvot på 4. För att få upp mängden fosfor i foderstaten har programmet tvingats pytsa i lite miner blå, men det spär bara på Ca/P-kvoten så att den blir högre. Det hade alltså varit önskvärt med ett annat mineralfoder med lägre Ca/P-kvot. Det finns ett för kor som heter Effekt låg, det ligger på 99 g Ca och 116 g P. Om vi testar att byta ut miner blås Ca och P värden mot Effekt lågs så blir foderstaten så här (observera alltså att jag bara bytt ut värdena, men inte ändrat namnet på miner blå):

Nu är Ca/P-kvoten nere på c:a 2 och mineralfodergivan är nu nere på 20 gram. Foderstaten har också blivit lite billigare. Det vore alltså på sin plats att försöka få tag på ett annat mineralfoder med lägre Ca/P kvot än miner blå för att det skulle passa in i den här hästens foderstat.