Behov

Getens vikt (kg)
Tillägg
Fodersystem

Begränsningar på näringsämnen

Begränsningar på foder    +

FoderMinMaxFixTa bort

Foder (per kg ts)    +
Foder Ta bort
Videon nedan förklarar hur man använder programmet.

Spara

Öppna